< Volver

Què passa quan no passo la ITV?

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és una revisió obligatòria que es fa periòdicament als vehicles amb l'objectiu de garantir que compleixen els estàndards de seguretat i emissions establerts per la legislació espanyola. La freqüència d'aquesta revisió depèn del tipus de vehicle i de la seva antiguitat.

Durant la ITV, un tècnic especialitzat revisa diversos aspectes del vehicle, incloent-hi el sistema de frens, els llums, les emissions de gasos, la suspensió, el sistema de direcció, entre d'altres. També es comprova que el vehicle tingui tots els documents necessaris i estigui en bon estat de conservació. Si el vehicle no compleix els estàndards establerts, se li assigna una "error" i ha de ser reparat abans de tornar a passar la inspecció.

Si un vehicle no passa la ITV, significa que no compleix els estàndards de seguretat i/o emissions establerts per la legislació espanyola. El propietari del vehicle l'ha de portar a reparar i tornar a passar la inspecció per poder continuar circulant legalment a les carreteres. Si el vehicle continua circulant sense passar la ITV, el propietari podria enfrontar-se a multes i sancions administratives.

En primer lloc, el propietari del vehicle l'ha de portar a un taller especialitzat per reparar les fallades identificades durant la ITV. Això pot incloure canviar peces defectuoses, ajustar el sistema de frens o la suspensió, o fer qualsevol altra reparació necessària per complir els estàndards de seguretat i emissions. Quan les reparacions han estat realitzades, el propietari ha de tornar a portar el vehicle a la ITV per passar novament la inspecció.

Si el vehicle torna a passar la ITV, el propietari podrà continuar circulant legalment a les carreteres. Tot i això, si el vehicle continua circulant sense passar la ITV, el propietari podria enfrontar multes i sancions administratives. Això inclou multes per circulació amb un vehicle no apte, així com sancions per no complir les obligacions establertes per la legislació en matèria de seguretat i emissions.

A més, és important esmentar que si el vehicle no compleix els estàndards de seguretat i emissions, pot ser perillós tant per al propietari com per a altres usuaris de la carretera. Per exemple, un sistema de frens defectuós o un problema a la suspensió poden augmentar el risc d'accidents. D'altra banda, un vehicle que no compleix els estàndards d'emissions pot contribuir a la contaminació de l'aire i el canvi climàtic.

Per tot això, és important complir les obligacions establertes per la legislació en matèria d'ITV, i dur a terme les reparacions necessàries per garantir que el vehicle compleix els estàndards de seguretat i emissions. A més, és recomanable fer manteniment regularment per evitar problemes més grans i garantir una major seguretat a la carretera.

La propera vegada que te'n vagis de viatge recorda que a aparca&go podem passar la ITV per tu mitjançant el nostre servei Passar la ITV

Descompte del 6% només reservant des de l'App

" />