< Volver

Política de Privadesa

 1.Objecte

 1.1.         aparca&go reconeix la importància de la normativa i regulació vigents en matèria de privadesa i protecció de dades. En aquest sentit, la protecció de la seguretat, integritat i confidencialitat de la informació dels nostres clients i usuaris representa una part significativa de la nostra activitat i, per tant, pel que fa a aquest aspecte, ens volem conduir de manera responsable. La present política (en endavant "Política de Privadesa") descriu la tipologia d’informació personal que recollim, com l’obtenim, com la compartim i les finalitats per a les quals terceres parts hi poden accedir o fer-ne ús.

 1.2.         Així mateix, la Política de Privadesa proporciona informació sobre els principis i pràctiques d’aparca&go en matèria de privadesa i protecció de dades amb la finalitat de ser tant transparents com sigui possible en la gestió i el tractament de les dades personals dels nostres usuaris per part d’aparca&go i els seus col·laboradors. A aquests efectes, la present Política de Privadesa s'ha implantat per aplicar-la a tota la informació personal facilitada pels Usuaris quan accedeixen a la nostra pàgina web www.aparcandgo.com (en endavant la "Plataforma") i utilitzen els serveis i funcionalitats que aparca&go ofereix.

 1.3.         A l’efecte de la present Política de Privadesa seran d’aplicació conjunta les disposicions contingudes en els Termes i Condicions d’Ús de la Plataforma.

 1.4.         Aquesta política de privadesa és aplicable a: les Agències que es registren com a usuaris dels serveis de la nostra Plataforma; els usuaris beneficiaris de les reserves fetes per les agències; i els usuaris finals que directament es registren a la nostra Plataforma o hi accedeixen amb la finalitat de reservar, localitzar i accedir als nostres serveis.

 

2. Acceptació de la Política de Privadesa

2.1.         L’Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privadesa, el contingut de la qual constitueix la totalitat de l’acord entre l’Usuari i aparca&go pel que fa a l’ús i el tractament de la seva informació personal dins la Plataforma. L’Usuari expressament accepta obligar-se en els termes de la present Política de Privadesa, en tota l'extensió i abast, sense exceptuar-ne cap disposició.

2.2.         A més de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa, l’Usuari s’obliga a complir els termes i condicions de la Plataforma i qualsevol altra política d’aparca&go.

2.3.         aparca&go es reserva el dret d’actualitzar i introduir canvis en la Política de Privadesa. Les modificacions s’han de fer efectives en el moment de publicar-la a la Plataforma, on estarà disponible per a l’Usuari en tot moment. En aquest sentit, recomanem a l’Usuari que consulti regularment el contingut de la Política per estar al dia de tota modificació que afecti el processament de dades dins la Plataforma.

 

3. Responsable del tractament 

Raó social: Aparca&Go S.L.

NIF:  B64932858

Adreça: Ctra. Antiga de València km 4,3, 08830 Sant Boi de Llobregat-Barcelona

Adreça de correu electrònic: clientes@aparcandgo.com

 

4. Declaracions en matèria de Privadesa

4.1.         L’Usuari reconeix i accepta que les seves dades personals seran tractades i gestionades sota la responsabilitat d’aparca&go, que farà servir i processarà la seva informació personal de conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades amb la finalitat de proporcionar i gestionar adequadament els serveis oferts a través de la nostra Plataforma.

 4.2. Les categories de dades tractades són les següents: 

 • Dades d’identitat: inclou nom i cognoms, nom d’usuari o identificador similar, i número de matrícula.

 • Dades de contacte: inclou adreça, adreça de correu electrònic i números de telèfon.

 • Dades financeres: inclou detalls de la targeta de crèdit.

 • Dades de transaccions: inclou detalls sobre els pagaments que vostè rep i fa i els detalls de la reserva.

 • Dades tècniques: inclou l’adreça IP, les dades d’ubicació, les dades d’inici de sessió.

 • Dades de Perfil: inclouen el seu nom d’usuari i contrasenya, les reserves fetes per vostè i els seus interessos i preferències.

4.3.     L’Usuari reconeix i accepta que aparca&go està facultat per tractar i processar la informació que l’Usuari faciliti a través de la Plataforma i que es farà servir amb les finalitats següents:   la gestió de la Plataforma, per complir el contracte que hàgim subscrit amb vostè o per formalitzar i posteriorment fer complir el que subscriurem amb vostè, per prestar-li, si és el cas, els serveis específics que hagi sol·licitat, enviar-li comunicacions comercials i promocionals, quan sigui necessari per als nostres interessos legítims, i per complir qualsevol procediment, normativa o regulació a què aparca&go està subjecte amb motiu de la seva activitat.

4.4. La base legal per als diferents tractaments en funció de les finalitats perseguides és la següent:

 1. Enviament de comunicacions comercials o enquestes de qualitat: Consentiment.

 2. Gestió de la relació contractual amb els clients: Compliment d’una relació contractual.

 3. Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar que es contacti amb vostè si vostè ho demana: Obligació legal.

 4. Permetre el funcionament del nostre lloc web/aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals: Interès legítim.

 5. Elaboració d’estadístiques: Interès legítim.

Les dades recollides són les adequades per a la finalitat descrita. 

4.5.         L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a aparca&go són certes i exactes, de manera que aparca&go no es fa responsable d’incidències derivades de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris. No obstant això, aparca&go es reserva el dret de fer les verificacions corresponents enviant un SMS, fent una trucada o recorrent a qualsevol altra alternativa que aparca&go apliqui, amb la finalitat de validar la veracitat de la informació facilitada per l’Usuari.

4.6.       L’Usuari, en facilitar voluntàriament les dades, consent expressament el tractament per part d’aparca&go i per part dels seus proveïdors de serveis (sector de tecnologies de la informació), la intervenció dels quals és necessària per gestionar adequadament els serveis oferts a través de l’aplicació i per complir les finalitats esmentades. Així mateix, l’Usuari autoritza la tramesa de comunicacions comercials i altres tipus de notificacions relacionades amb els productes d’aparca&go contractats, amb altres productes o serveis d’aparca&go, inclosos serveis accessoris (per exemple: rentat de vehicle) i/o productes i serveis de tercers col·laboradors d’aparca&go (assegurances i assistència per a viatgers), i també novetats i promocions d’aparca&go, per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, APP).

4.7.         Tant aparca&go com el seu proveïdor de serveis de pagament han aplicat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de la seva informació personal mentre vostè utilitza la nostra Plataforma. En aquest sentit, s’han implementat els estàndards de seguretat previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i s’han pres les mesures legals necessàries per garantir que el tractament de la informació personal de l’Usuari es faci de forma adequada i segura. A més, aparca&go disposa de polítiques internes que regulen el tractament apropiat de la informació dels nostres clients i usuaris, informació que únicament és processada per personal autoritzat. Addicionalment, els col·laboradors i proveïdors que presten serveis de suport, gestió, manteniment i/o serveis de màrqueting a nom d’aparca&go poden accedir a la informació personal dels nostres usuaris. En aquest sentit, aparca&go ha pres les mesures legals oportunes i ha requerit a aquests tercers la implementació d’estàndards de seguretat adequats per garantir en tot moment la integritat i confidencialitat de les dades personals que gestionen en nom nostre.

4.8.         Pel que fa a les dades d’usuaris facilitades per l’Agència quan els usuaris utilitzen els nostres serveis, aparca&go tindrà la qualitat d’encarregat de tractament pel que fa a la informació personal, en els termes i abast que preveu l’article 28 del RGPD. A aquests efectes, l’Agència té la qualitat de Responsable principal d’aquestes dades i aparca&go, com a encarregat de tractament, es compromet a:

 a) Tractar la informació personal rebuda per part de l’Agència, únicament per processar les ordres de reserva dels serveis, de manera que aparca&go no podrà utilitzar les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de la tramitació de la reserva i prestació dels serveis.

b) Garantir la implementació de les mesures de seguretat requerides pel Reglament de desenvolupament de la LOPD i no comunicar la informació personal de l’Usuari excepte en els casos en què sigui necessari per a la prestació dels serveis o una disposició legal o una ordre de les autoritats judicials o administratives ho requereixin.

c) Garantir la confidencialitat de la informació fins i tot després de la finalització dels serveis.

d) Cancel·lar les dades un cop acabada la prestació dels serveis, llevat dels casos en què per obligació legal aparca&go estigui obligat a conservar aquesta informació durant els terminis que les disposicions legals aplicables determinin

4.9.       Si, per llei o segons els termes d'un contracte subscrit amb vostè, necessitem recopilar les seves dades personals i vostè no ens les proporciona és probable quan les sol·licitem, és possible que no puguem el contracte que hem subscrit o que volem subscriure amb vostè. En aquest cas, no li podrem proporcionar els nostres serveis.

4.10. L’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, i processar la baixa del servei d’enviament de comunicacions comercials electròniques a través de l'adreça de correu electrònic següent: clientes@aparcandgo.com Així mateix, es pot posar en contacte amb nosaltres mitjançant petició escrita a través dels canals de comunicació referits a la secció de "CONTACTE" de la present Política de Privadesa.

Li recordem que té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en els supòsits en què es vulneri la normativa de protecció de dades aplicable. 

 

5. Política de Cookies

5.1.   Veure política de Cookies

6. Enllaços amb tercers i serveis de xarxes socials 

Aquesta Plataforma pot incloure enllaços a llocs web de tercers, complements i aplicacions. Fer-hi clic o habilitar-los pot permetre que tercers recopilin o comparteixin dades sobre vostè. No controlem els llocs web de tercers i no som responsables de les seves declaracions de privadesa. Li recomanem que, quan surti del nostre lloc web, llegeixi l’avís de privadesa de cada lloc web que visiti.

El lloc web pot integrar serveis de xarxes socials. Vostè comprèn que no els controlem i no som responsables de la manera en què operen. Si bé podem li proporcionar la possibilitat de fer-ne ús en relació amb el nostre lloc web, ho fem simplement com una opció i, com vostè, confiem que funcionen de manera adequada i justa. Ha de tenir en compte que les dades personals que voluntàriament inclou i transmet en línia en un bloc, xarxa social o un altre mitjà d’accés públic poden ser vistes i utilitzades per altres. No podem controlar aquests usos de les seves dades personals i, en utilitzar aquests serveis, vostè assumeix el risc que tercers puguin veure i utilitzar les dades personals que proporcioni.

 

 

7. Conservació de dades 

Les dades personals que vostè proporciona es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat per a la qual les tractem, per atendre les seves peticions o necessitats, per complir les nostres obligacions legals i reglamentàries, per defensar els nostres interessos (p.ex. per exercir la defensa davant els tribunals) o amb fins estadístics o històrics. 

En algunes circumstàncies, podem anonimizar les seves dades personals (perquè ja no es puguin associar amb vostè) amb finalitats de recerca o d'elaboració d'estadístiques. Si és el cas, utilitzarem i conservarem aquesta informació indefinidament sense previ avís.

 

 

8. Transferències transfrontereres

No transferim les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

 

9. Contacte

Per a qualsevol pregunta relacionada amb l’ús de la Plataforma i els termes i condicions que la regulen, es pot posar en contacte directament a través de l’adreça de correu electrònic clientes@aparcandgo.com i/o a les nostres oficines ubicades a:

 Aparca and Go, S.L.

Ctra. Antiga de València, km 4,3

08830 Sant Boi de Llobregat

 

 

Descompte del 6% només reservant des de l'App

" />