Hola  Accedir Desconnectar 

Política de Privacitat
aparca & go ®

 

 

I.               Objecte

1.1            Aparca&Go reconeix la importància de la normativa i regulació vigent en matèria de privacitat i protecció de dades. En aquest sentit, la protecció de la seguretat, integritat i confidencialitat de la informació dels nostres clients i Usuaris representa una part significativa de la nostra activitat i, per tant pel que fa a aquest aspecte, volem comportar-nos de manera responsable. Aquesta política (en endavant "Política de Privadesa") descriu la tipologia d'informació personal que recaptem, com l'obtenim, com la compartim i les finalitats per a les quals terceres parts poden accedir-hi o utilitzar-la.

 

1.2           Així mateix, la Política de Privacitat proporciona informació sobre els principis i pràctiques d'aparca&go en matèria de privacitat i protecció de dades amb la finalitat de ser el més transparents possibles en la gestió i tractament de les dades personals dels nostres Usuaris per part d'aparca&go i els seus col·laboradors. A aquests efectes, la present Política de Privacitat ha estat implementada per aplicar-se a tota aquella informació personal facilitada pels Usuaris quan accedeixen a la nostra pàgina web www.aparcandgo.com  (d'ara endavant la "Plataforma") i utilitzen els serveis i funcionalitats que ofereix aparca&go.

 

1.3           Als efectes de la present Política de Privacitat s'aplicaran de manera conjunta les disposicions contingudes en els Termes i condicions d'Ús de la Plataforma.

 

1.4           Aquesta Política de Privacitat és aplicable a: les Agències que es registren com a usuaris dels serveis de la nostra Plataforma; els usuaris beneficiaris de les reserves realitzades per les agències; els Propietaris que accedeixen a la nostra Plataforma amb fins de gestió dels serveis de col·laboració mantinguts amb aparca&go i els usuaris finals que directament es registren o accedeixen a la nostra Plataforma amb la finalitat de reservar, localitzar, accedir als nostres serveis d'aparcament.

 

II.             Acceptació de la Política de Privacitat

2.1            L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i entès la present Política de Privacitat ja que el contingut de la mateixa constitueix la totalitat de l'acord entre l'Usuari i aparca&go pel que fa a l'ús i tractament de la seva informació personal dins de la Plataforma. L'Usuari expressament accepta obligar-se en els termes de la present Política de Privacitat, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.

 

2.2            A més de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat, l'Usuari s'obliga a donar compliment als termes i condicions de la Plataforma així com a qualsevol altra política d'aparca&go.

 

2.3            Aparca&go es reserva el dret d'actualitzar i realitzar canvis en la Política de Privacitat fins i tot sense intervenir notificació prèvia a l'Usuari. Aquestes modificacions s'han de fer efectives en el moment de la publicació en la Plataforma, on estarà disponible per a l'Usuari en tot moment. En aquest sentit, recomanem a l'Usuari consultar regularment el contingut de la Política per estar al corrent de qualsevol modificació que afecti el processament de dades dins de la Plataforma.

 

 

III.            Declaracions en matèria de Privacitat

3.1            L'Usuari reconeix i accepta que les seves dades personals seran tractades i gestionats sota responsabilitat d'aparca&go, qui utilitzarà i processarà la seva informació personal de conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades amb la finalitat de proporcionar i gestionar adequadament els serveis oferts mitjançant la nostra Plataforma.

 

3.2            L'Usuari reconeix i accepta que aparca&go estarà facultat per tractar i processar la informació que l'usuari faciliti a través de la Plataforma que serà utilitzada per a qualsevol finalitat directament associada amb la gestió de la Plataforma i per donar compliment a qualsevol procediment, normativa o regulació a la qual aparca&go està subjecte amb motiu de la seva activitat.

 

3.3            L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a aparca&go són certes i exactes, de manera que aparca & go no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris. Tanmateix, aparca&go es reserva el dret de realitzar les verificacions corresponents a través de l'enviament d'un SMS, la realització d'una trucada o qualsevol altra alternativa que aparca&go implementi, amb la finalitat de validar la veracitat de la informació facilitada per l'Usuari.

 

3.4            L'Usuari, en facilitar voluntàriament les seves dades consent expressament al tractament per part d'Aparca&Go i per part dels seus proveïdors de serveis (sector de tecnologies de la informació) la intervenció dels quals és necessària per gestionar adequadament els serveis oferts a través de l'aplicació i per el compliment de les finalitats anteriorment esmentades . Addicionalment, l'Usuari consent expressament la cessió del seu nom i cognoms i matrícula del vehicle al Propietari del pàrquing seleccionat a la reserva amb l'única finalitat de gestionar adequadament el servei. Així mateix, l'Usuari autoritza l'enviament de comunicacions comercials i qualsevol tipus de notificacions relacionades amb els productes d'aparca&go contractats, amb altres productes o serveis d'aparca&go incloent serveis accessoris (per exemple: rentat de vehicle) i/o productes i serveis de tercers col·laboradors d'aparca&go (assegurances i assistència per a viatgers) així com novetats i promocions d'aparca&go, per qualsevol mitjà, incloent mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, des de la APP).

 

3.5            Tant Aparca&Go com el seu proveïdor de serveis de pagament han implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de la seva informació personal durant l'ús de la nostra Plataforma. En aquest sentit, s'han implementat els estàndards de seguretat que preveu el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i s'han pres les mesures legals necessàries per garantir que el tractament de la informació personal de l'usuari es realitza de forma adequada i segura. Així mateix, aparca&go disposa de polítiques internes que regulen el tractament apropiat de la informació dels nostres clients i usuaris, informació que únicament és processada per personal autoritzat. Addicionalment, els col·laboradors i proveïdors que presten serveis de suport, gestió, manteniment i/o serveis de màrqueting a nom d'aparca&go poden tenir accés a la informació personal dels nostres usuaris i, en aquest sentit, aparca&go ha pres les mesures legals oportunes requerint a aquests tercers la implementació d'estàndards de seguretat adequats per garantir en tot moment la integritat i confidencialitat de les dades personals que gestionen en el nostre nom.

3.6            Pel que fa a les dades d'usuaris facilitades per L’Agència quan utilitzen els nostres serveis, aparca&go tindrà la qualitat d'encarregat de tractament pel que fa a la informació personal d'aquests usuaris, en els termes i abast que preveu l'article 12 de la LOPD. A aquests efectes, l'Agència té la qualitat de Responsable principal d'aquestes dades i, aparca&go, en el seu caràcter d'encarregat de tractament es compromet a:

 

 

a)              Tractar la informació personal rebuda per part de l'Agència, només per a processar les ordres de reserva dels serveis, de manera que, aparca&go no podrà utilitzar les dades personals d'aquests usuaris per a finalitats diferents de la tramitació de la reserva i de la prestació dels serveis.

b)              Garantir la implementació de les mesures de seguretat requerides pel Reglament de Desenvolupament de la LOPD i no comunicar la informació personal de l'usuari excepte en aquells casos en què sigui necessari per a la prestació dels serveis o sigui requerit per disposició legal o requeriment de les autoritats judicials o administratives.

c)               Garantir la confidencialitat de la informació inclús després de la finalització dels serveis.

d)              Procedir a la cancel·lació de les dades un cop finalitzada la prestació dels serveis, llevat dels casos en què per obligació legal aparca&go estigui obligat a conservar aquesta informació pels terminis que les disposicions legals aplicables determinin.

 

3.7            L'Usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i processar la baixa del servei d'enviament de comunicacions comercials electròniques a través de la següent adreça de correu electrònic: info@aparcandgo.com . Així mateix, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant petició escrita a través dels canals de comunicació referits en la secció de "CONTACTE" de la present Política de Privacitat.IV.           Política de Cookies

4.1            A aparca&go utilitzem cookies amb l'objectiu de fer més funcional i útil la navegació dels usuaris a la nostra pàgina Web. En aquest sentit i amb l'objectiu de garantir a l'usuari tota la informació necessària per a la correcta navegació, posem a la seva disposició el següent text informatiu sobre què són les cookies, quina tipologia de cookies existeixen a la nostra pàgina Web i com pot desactivar-les l'usuari.

 

4.2            Actualment, totes les pàgines Web (independentment del servei que presten) utilitzen cookies, és a dir, guarden una informació mínima de la utilització realitzada per l'usuari a la pàgina Web. Per això, una cookie pot definir-se com un petit arxiu de text o dispositiu d'ús generalitzat que es descarrega a l'equip terminal de l'usuari quan navega per les pàgines web amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l'entitat responsable de la seva instal·lació.

 

4.3            Les cookies utilitzades en aquesta Web són les següents:

 

  • Cookies "estrictament necessàries"

Són aquelles cookies considerades imprescindibles per a la navegació per la pàgina web ja que faciliten a l'usuari la utilització de les seves prestacions o eines.

 

  • Cookies de funcionalitat

Són aquelles cookies que permeten recordar a la pàgina Web les decisions que l'usuari pren, per exemple l'idioma utilitzat, el tipus de navegador mitjançant el qual s'accedeix a la pàgina Web, entre d'altres. L'objectiu és la prestació d'un servei més personalitzat.

 

• Cookies analítiques.

 

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té la seva oficina principal al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google").


Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, amb l'objecte d'analitzar l'ús del lloc web per part dels nostres usuaris. La informació que genera la cookie sobre l'ús del lloc web (incloent l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d' Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de fer el seguiment de l'ús del lloc Web, recopilant informes de l'activitat del lloc i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació aplicable, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google . Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. L'usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació oposant-se a l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, l'usuari ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat del lloc web. En utilitzar aquest lloc Web l'usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

 

4.4            Procediment d'oposició a la instal·lació de les cookies. La majoria d'ordinadors accepten la utilització de cookies automàticament. No obstant això, l'usuari té la possibilitat de decidir si manté les cookies habilitades o no al seu ordinador. El fet desactivar les cookies pot implicar la pèrdua d'un funcionament òptim de la Plataforma quedant inhabilitades algunes de les característiques o serveis prestats per la mateixa. No obstant això, fins i tot havent desactivat totes les cookies el navegador Web recull determinada informació essencial per al funcionament bàsic de la Plataforma. L'usuari que desitgi desactivar les cookies pot fer-ho des de la secció de preferències del seu navegador d'Internet. Depenent del navegador haurà de seguir determinats passos per modificar la configuració de les cookies al seu ordinador:

 

 V.             CONTACTE

 

5.1    Per a qualsevol pregunta relacionada amb l'ús de la Plataforma i els termes i condicions que la regulen, pots posar-te en contacte directament a través de l'adreça de correu electrònic info@aparcandgo.com i/o a les nostres oficines ubicades a:

 

Aparca&Go S.L

Ctra. Antigua de Valencia, km 4,3

08830 Sant Boi de Llobregat

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.