< Volver

Bases legals del sorteig: 15 anys, 15 viatges

Sortegem 15 viatges per a dues persones amb transport i allotjament inclosos, per a celebrar els 15 anys d'aparca&go. Els sortejos seran mensuals, iniciant-se el mes de febrer de 2024 i acabant el gener de 2025, se sortejarà un viatge per mes, que es publicarà a través dels diferents canals de comunicació que té la companyia: newsletter i xarxes socials. En el cas de les xarxes socials, el sorteig es realitzarà exclusivament en Instagram, la resta de canals seran només d'ús comunicatiu. Els guanyadors seran seleccionats de manera aleatòria mitjançant la plataforma externa AppSorteos.

La distribució dels sortejos serà la següent: 8 viatges entre els usuaris registrats que hagi fet mínim una estada en qualsevol dels parkings d'aparca&go, 4 viatges entre els seguidors de xarxes socials, 2 viatges entre els subscriptors de la newsletter i un entre els empleats d'aparca&go.

Per a participar, hauran de ser usuaris registrats i haver fet mínim una estada en qualsevol dels parkings de aparcac&go, ser subscriptor de la newsletter i seguidor en xarxes socials (Instagram).

El guanyador de cada sorteig serà informat i contactat directament per email, en tots els casos, i a través d'Instagram, si el sorteig es farà a través de xarxes socials. Anunciarem al guanyador, independentment del canal a través del qual es faci el sorteig, a través de tots els nostres canals de comunicació: web, xarxes socials (Instagram) i la newsletter, sempre aplicant la legislació de la Llei de Protecció de Dades vigent al nostre país.

Podràs participar en qualsevol dels 15 viatges que sortejarem al llarg de tot l'any, un cada mes. Els guanyadors tenen l'oportunitat de tornar a participar en els sortejos posteriors a l'obtenció del premi. Ser guanyador no t'exclou de poder continuar participant.

 

Bases del sorteig

1. Organizador 

L'empresa organitzadora és aparca&go S.L. (d'ara endavant aparca&go) amb domicili a Sant Boi de Llobregat Ctra. València km 4,3 CIF B64932858, més informació en www.aparcandgo.com. aparca&go S.L organitza un sorteig sota la seva responsabilitat i de conformitat amb les bases detallades a continuació.

 

2. Requisits per a participar

Només podran participar en el present sorteig persones majors de 18 anys amb un domicili a Espanya (Península, Canàries i Balears), que siguin usuaris registrats i que hagin fet mínim una estada en qualsevol dels parkings de l'empresa, estigui subscrit a la nostra newsletter i ens segueixin a les xarxes socials (Instagram). Ha de facilitar-nos una direcció d'e-mail correcta mitjançant la qual ens posarem en contacte amb ell/ella, en cas de ser un dels guanyadors.

 

3. Mecànica, premi i dates

La informació específica del sorteig, que inclou, la mecànica, el premi i les dates de realització i comunicació del guanyador, s'indicaran en les comunicacions de cadascun dels sortejos, que es realitzaran entre febrer de 2024 i gener 2025. Les dates de l'inici i del tancament de cada sorteig, també s'especificaran en la comunicació de cadascun dels sortejos.

 

4. Com s'escollirà al guanyador

El sorteig tindrà un guanyador seleccionat de manera aleatòria amb el programa App Sorteig Serà considerat guanyador el participant que compleixi tots els requisits que s'han especificat, anteriorment en l'apartat 2, on es detallen tots els requisits de participació.

aparca&go es posarà en contacte amb el guanyador per a obtenir les dades necessàries i poder gestionar el premi. En lliurar les seves dades personals, els guanyadors accepten expressament les condicions de les promocions descrites en aquestes bases de participació.

Una mateixa persona pot participar tantes vegades com vulgui, encara que ja hagi guanyat algun dels premis.

El sorteig comptarà amb un guanyador i 3 suplents. En cas que el guanyador no compleixi els requisits, passarem a la següent i així successivament.

 

5. El premi

Els guanyadors seran seleccionats de manera aleatòria mitjançant la plataforma externa AppSorteos. El premi es gestionarà a través d'aparca&go i l'agència de viatges contractada per la companyia.

Els viatges hauran de fer-se entre març de 2024 i març del 2025. Les dates dels viatges estan subjectes a disponibilitat de dates, vols i allotjaments.

 

6. Comunicació dels guanyadors 

La comunicació dels guanyadors es realitzarà mitjançant Instagram o per correu electrònic. A través d'aquesta comunicació informarem de tot el necessari perquè el guanyador pugui gaudir del premi.

En el cas en què no es pugui contactar amb un guanyador en el termini de 72 hores a través de l'adreça de correu electrònic, es procedirà a contactar amb el següent suplent en el rànquing de suplents.

 

7. Protecció de dades 

aparca&go S.L, d'ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals dels usuaris i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016 / 679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. El guanyador del sorteig coneix i dona el consentiment que aparca&go utilitzi les seves dades durant el temps que duri el mateix i fins que s'anunciï el guanyador, sense facilitar mai informació a un tercer en cap concepte, durant o després de la durada del sorteig que s'està exposant en aquestes bases legals. El guanyador serà convidat a facilitar fotos o material fotogràfic o de vídeo, relativa a la seva experiència amb aparca&go.

Dades de contacte per a exercir els seus drets: aparca&go S.L. amb domicili a Sant Boi de Llobregat Ctra. València km 4,3 CIF B64932858,

email: customers@aparcandgo.com

 

8. Altres normes d'ús 

No s'admetran comentaris ofensius, insults, amenaces, llenguatge malsonant, continguts degradants o desqualificacions cap a altres membres de la comunitat o cap als nostres productes i serveis, marques o equip humà. Qualsevol mala pràctica, abusiva, deshonesta o mal intencionada desencadenarà una expulsió directa del participant.

Els perfils falsos no tindran validesa en cap dels canals de comunicació anteriorment descrits.

 

9. Acceptació de les bases

El fet de participar en el concurs/sorteig implica que el participant acceptat totes les condicions d'aquestes bases legals.

 

10. Llei aplicable 

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el sorteig ha d'enviar-se per escrit a marketing@aparcandgo.com  En cas de controvèrsia en l'aplicació o interpretació d'aquestes bases i en absència d'un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals de la ciutat de Barcelona.

Descompte del 6% només reservant des de l'App

" />