< Volver

Condicions i termes d'ús App mòbil


aparca&go®1. Objecte

 

1.1. Aparca&Go reconeix la importància de la normativa i regulació vigent en matèria de privadesa i protecció de dades. En aquest sentit, la protecció de la seguretat, integritat i confidencialitat de la informació dels nostres clients i Usuaris representa una part significativa de la nostra activitat i, per tant quant a aquest aspecte, volem conduir-nos de forma responsable. La present política (d'ara endavant “Política de Privadesa”) descriu la tipologia d'informació personal que recaptem, com l'obtenim, com la compartim i les finalitats per les quals terceres parts poden accedir a ella o utilitzar-la.

1.2. Així mateix, la Política de Privadesa proporciona informació sobre els principis i pràctiques d'aparca&go en matèria de privadesa i protecció de dades amb la finalitat de ser el més transparents possibles en la gestió i tractament de les dades personals dels nostres Usuaris per part d'aparca&go i els seus col·laboradors. A tals efectes, la present Política de Privadesa ha estat implementada per aplicar-se a tota aquella informació personal facilitada pels Usuaris quan accedeixen a la nostra Pàgina Web www.aparcandgo.com (d'ara endavant la “Plataforma”) i utilitzen els serveis i funcionalitats que ofereix aparca&go.

1.3. A l'efecte de la present Política de Privadesa seran d'aplicació conjunta les disposicions contingudes en els Termes i Condicions d'Ús de la Plataforma.

1.4. Aquesta Política de Privadesa és aplicable a: les Agències que es registren com a usuaris dels serveis de la nostra Plataforma; els usuaris beneficiaris de les reserves realitzades per les Agències; els Propietaris que accedeixen a la nostra Plataforma amb finalitats de gestió dels serveis de col·laboració mantinguts amb aparca&go i els usuaris finals que directament es registren en o accedeixen a la nostra Plataforma amb la finalitat de reservar, localitzar, accedir als nostres serveis d'aparcament.

Acceptació de la Política de Privadesa
2.1. L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privadesa el contingut de la qual constitueix la totalitat de l'acord entre l'Usuari i aparca&go pel que fa a l'ús i tractament de la seva informació personal dins de la Plataforma. L'Usuari expressament accepta obligar-se en els termes de la present Política de Privadesa, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.

2.2. A més de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa, l'Usuari s'obliga a donar compliment als termes i condicions de la Plataforma així com a qualsevol altra política d'aparca&go.

2.3. Aparca&go es reserva el dret d'actualitzar i realitzar canvis en la Política de Privadesa. Tals modificacions hauran de fer-se efectives al moment de la seva publicació en la Plataforma, on estarà disponible per a l'Usuari a tot moment. En aquest sentit, recomanem a l'Usuari consultar regularment el contingut de la Política per estar al tant de qualsevol modificació que afecti al processament de dades dins de la Plataforma.Responsable del tractament 
Raó social: Aparca&Go S.L.

CIF: B64932858

Adreça: Ctra. Antiga de València km 4,3, 08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona

Adreça de correu electrònic: clientes@aparcandgo.com

Declaracions en matèria de Privadesa
4.1. L'Usuari reconeix i accepta que les seves dades personals seran tractats i gestionats sota responsabilitat d'aparca&go, qui utilitzarà i processarà la seva informació personal de conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades amb la finalitat de proporcionar i gestionar adequadament els serveis oferts a través de la nostra Plataforma.

4.2. Les categories de dades tractades són les següents: 

Dades d'identitat: inclou nom, nom d'usuari o identificador similar.
Dades de contacte: inclou adreça, adreça de correu electrònic i números de telèfon.
Dades financeres: inclou detalls de la targeta de crèdit.
Dades de transaccions: inclou detalls sobre els pagaments cap a i des de vostè i els detalls de la reserva.
Dades tècniques: inclou l'adreça IP, dades d'ubicació, les seves dades d'inici de sessió.
Dades de Perfil: inclouen el seu nom d'usuari i contrasenya, les reserves fetes per vostè, els seus interessos i preferències.
4.3. L'Usuari reconeix i accepta que aparca&goestarà facultat per tractar i processar la informació que l'usuari faciliti a través de la Plataforma que serà utilitzada amb les següents finalitats: la gestió de la Plataforma, per donar compliment al contracte que hàgim subscrit amb vostè o per formalitzar i posteriorment donar compliment al que anem a subscriure amb vostè, per prestar-li, si escau, els serveis específics que hagi sol·licitat, enviament de comunicacions comercials i promocionals, quan sigui necessari per als nostres interessos legítims i per donar compliment a qualsevol procediment, normativa o regulació a la qual aparca&go està subjecte amb motiu de la seva activitat.

4.4. La base legal per als diferents tractaments en funció de les diferents finalitats perseguides és la següent:

Enviament de comunicacions comercials o enquestes de qualitat: Consentiment.
Gestió de la relació contractual amb els clients: Compliment d'una relació contractual.
Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si vostè ho sol·licita: Obligació legal.
Permetre el funcionament del nostre lloc web/aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals: Interès legítim.
Realització d'estadístiques: Interès legítim.
Les dades recollides són els adequats per a la finalitat descrita. 

4.5. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a aparca&go són certs i exactes, amb el que aparca&go no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris. No obstant això, aparca&go es reserva el dret de realitzar les verificacions corresponents a través de l'enviament d'un SMS, la realització d'una trucada o qualsevol altra alternativa que aparca&go implementi, amb la finalitat de validar la veracitat de la informació facilitada per l'Usuari.

4.6. L'Usuari, en facilitar voluntàriament les seves dades consent expressament el seu tractament per part d'Aparca&Go i per part dels seus proveïdors de serveis (sector de tecnologies de la informació) la intervenció de la qual és necessària per gestionar adequadament els serveis oferts a través de l'aplicació i per al compliment de les finalitats anteriorment esmentades. Addicionalment, l'Usuari consent expressament la cessió del seu nom i cognoms i matrícula del vehicle al Propietari del pàrquing seleccionat en la reserva amb l'única finalitat de gestionar adequadament el servei. Així mateix, l'Usuari autoritza l'enviament de comunicacions comercials i qualsevol tipus de notificacions relacionades amb els productes d'aparca&gocontractats, amb altres productes o serveis d'aparca&go incloent serveis accessoris (per exemple: rentat de vehicle) i/o productes i serveis de tercers col·laboradors d'aparca&go(assegurances i assistència per a viatgers) així com novetats i promocions d'aparca&go, per qualsevol mitjà, incloent mitjans electrònics (email, SMS, des de la APP).

4.7. Tant Aparca&Go com el seu proveïdor de serveis de pagament han implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de la seva informació personal durant l'ús de la nostra Plataforma. En aquest sentit, s'han implementat els estàndards de seguretat prevists en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i s'han pres les mesures legals necessàries per garantir que el tractament de la informació personal de l'usuari es realitza de forma adequada i segura. Així mateix, aparca&go compta amb polítiques internes que regulen el tractament apropiat de la informació dels nostres clients i usuaris, informació que únicament és processada per personal autoritzat. Addicionalment, els col·laboradors i proveïdors que presten serveis de suport, gestió, manteniment i/o serveis de màrqueting a nom d'aparca&go poden tenir accés a la informació personal dels nostres usuaris i, en aquest sentit, aparca&go ha pres les mesures legals oportunes requerint a dites terceres la implementació d'estàndards de seguretat adequats per garantir a tot moment la integritat i confidencialitat de les dades personals que gestionen en el nostre nom.

4.8. Pel que fa a les dades d'usuaris facilitats per l'Agència quan utilitzen els nostres serveis, aparca&go tindrà la qualitat d'encarregat de tractament pel que fa a la informació personal de dites usuàries, en els termes i abast previstos en l'article 28 del RGPD. A tals efectes, l'Agència tindrà la qualitat de Responsable principal d'aquestes dades i, aparca&go, en el seu caràcter d'encarregat de tractament es compromet a:

a) Tractar la informació personal rebuda per part de l'Agència, únicament per processar les ordres de reserva dels serveis, amb el que, aparca&go no podrà utilitzar les dades personals de dites usuàries per a finalitats diferents a la tramitació de la reserva i a la prestació dels serveis.

b) Garantir la implementació de les mesures de seguretat requerides pel Reglament de Desenvolupament de la LOPD i no comunicar la informació personal de l'usuari excepte en aquells casos en els quals resulti necessari per a la prestació dels serveis o sigui requerit per disposició legal o requeriment de les autoritats judicials o administratives.

c) Garantir la confidencialitat de la informació encara després de la finalització dels serveis.

d) Procedir a la cancel·lació de les dades una vegada finalitzada la prestació dels serveis, excepte en aquells casos en els quals per obligació legal aparca&go estigui obligat a conservar aquesta informació pels terminis que les disposicions legals aplicables determinin

4.9. Si necessitem recopilar dades personals per llei o segons els termes d'un contracte subscrit amb vostè i no proporciona aquestes dades quan li són sol·licitats, és possible que no puguem complir amb el contracte que hem subscrit o que pretenem subscriure amb vostè. En aquest cas, no podrem proporcionar-li els nostres serveis.

4.10. L'Usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, i processar la baixa del servei d'enviament de comunicacions comercials electròniques a través de la següent adreça d'email: clientes@aparcandgo.com Així mateix, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant petició escrita a través dels canals de comunicació referits en la secció de “CONTACTE” de la present Política de Privadesa.

Li recordem el seu dret a interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells supòsits en què es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable. 

Política de Cookies
5.1. En aparca&go utilitzem cookies amb l'objectiu de fer més funcional i útil la navegació dels usuaris a la nostra pàgina Web. En aquest sentit i amb l'objectiu de garantir a l'usuari tota la informació necessària per a la seva correcta navegació, posem a la seva disposició el següent text informatiu sobre què són les cookies, quina tipologia de cookies existeixen a la nostra pàgina Web i com pot l'usuari deshabilitar-les.

5.2. Actualment, totes les pàgines Web (independentment del servei que prestin) utilitzen cookies, és a dir, guarden una informació mínima de la utilització realitzada per l'usuari a la pàgina Web. Per això, una cookie pot definir-se com un petit arxiu de text o dispositiu d'ús generalitzat que es descarrega en l'equip terminal de l'usuari quan navega per les pàgines Web amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal·lació.

5.3. Les cookies utilitzades en aquesta Web són les següents:

Cookies “estrictament necessàries”
Són aquelles cookies considerades imprescindibles per a la navegació per la pàgina web doncs faciliten a l'usuari la utilització de les seves prestacions o eines.

Cookies de funcionalitat
Són aquelles cookies que permeten recordar a la pàgina Web les decisions que l'usuari pren, per exemple l'idioma utilitzat, el tipus de navegador mitjançant el qual s'accedeix a la pàgina Web, entre uns altres. L'objectiu és la prestació d'un servei més personalitzat.

Cookies analítiques.
Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google").

Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text situats en el teu ordinador, amb l'objecte d'analitzar l'ús del lloc web per part dels nostres usuaris. La informació que genera la cookie sobre l'ús del lloc web (incloent l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de fer el seguiment de l'ús del lloc web, recopilant informes de l'activitat del lloc i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l'hi requereixi la legislació aplicable, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. L'usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació oposant-se a l'ús de cookiesmitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, l'usuari ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat del lloc web. En utilitzar aquest lloc web l'usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

5..4 Procediment d'oposició a la instal·lació de les cookies. La majoria d'ordinadors accepten la utilització de cookies automàticament. No obstant això, l'usuari té la possibilitat de decidir si manté les cookies habilitades o no en el seu ordinador. El fet de deshabilitar les cookies pot implicar la pèrdua d'un funcionament òptim de la Plataforma quedant inhabilitades algunes de les característiques o serveis prestats per la mateixa. No obstant això, fins i tot havent desactivat totes les cookies el navegador Web recull determinada informació essencial per al funcionament bàsic de la Plataforma. L'usuari que desitgi deshabilitar les cookies pot fer-ho des de la secció de preferències del seu navegador d'Internet. Depenent del navegador deurà seguir determinats passos per modificar la configuració de les cookies en el seu ordinador:

Internet Explorer
Safari
Firefox
Chrome
Opera

Enllaços amb tercers i serveis de xarxes socials 

Aquesta Plataforma pot incloure enllaços a llocs web de tercers, complements i aplicacions. Fer clic en aquests enllaços o habilitar aquestes connexions pot permetre que tercers recopilin o comparteixin dades sobre vostè. No controlem aquests llocs web de tercers i no som responsables de les seves declaracions de privadesa. Quan surti del nostre lloc web, li recomanem que llegeixi l'avís de privadesa de cada lloc web que visiti.

El lloc web pot integrar serveis de xarxes socials. Vostè comprèn que no controlem aquests serveis i no som responsables de la manera en què aquests operen. Si bé podem proporcionar-li la possibilitat d'utilitzar aquests serveis en relació amb el nostre lloc web, ho fem simplement com una opció i, com vostè, confiem que aquests serveis de tercers operen de manera adequada i justa.

Ha de tenir en compte que les dades personals que voluntàriament inclou i transmet en línia en un blog, xarxa social o un altre mitjà d'accés públic poden ser vists i utilitzats per uns altres. No podem controlar aquests usos de les seves dades personals, i en utilitzar aquests serveis, vostè assumeix el risc que les dades personals proporcionades per vostè puguin ser vists i utilitzats per tercers.

Conservació de dades 
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat per la qual tractem les seves dades, per atendre les seves peticions o necessitats, així com per complir amb les nostres obligacions legals i reglamentàries i la defensa dels nostres interessos (p. ex. per a la nostra defensa davant els tribunals) o amb finalitats estadístiques o històrics.

En algunes circumstàncies, podem anonimizarles seves dades personals (perquè ja no puguin associar-se amb vostè) amb finalitats de recerca o estadístics, en aquest cas podrem utilitzar i retenir aquesta informació indefinidament sense previ avís.

Transferències transfrontereres
No transferim les seves dades personals fos de l'Espai Econòmic Europeu (EEE).

Contacte


Per a qualsevol pregunta relacionada amb l'ús de la Plataforma i els termes i condicions que la regulen, pots posar-te en contacte directament a través de l'adreça d'email clientes@aparcandgo.com i/o en les nostres oficines situades en:

Aparca&Go S.L

Ctra. Antiga de València, km 4,3

08830 Sant Boi de LlobregatData d'entrada en vigor: 25 de maig de 2018

Descompte del 6% només reservant des de l'App

" />